Hướng dẫn

Hướng dẫn làm bài thi

1. Đăng ký/ Đăng nhập tài khoản

- Nếu đã có tài khoản, thì bạn bấm vào nút ĐĂNG NHẬP (2) để Đăng nhập vào trang

- Để tham gia khảo sát, thí sinh phải đăng ký tài khoản. Thí sinh bấm vào nút ĐĂNG KÝ (1)

Sau đấy điền đầy đủ các thông tin vào form:

2. Vào Thi

- Đọc kỹ thể lệ trước khi bắt đầu thi

- Sau khi đăng nhập tài khoản, bấm vào nút VÀO THI ngay trên trang chủ

- Cập nhật đầy đủ thông tin cá nhân trước khi bắt đầu thi

- Hệ thống hiện ra các câu hỏi. Bấm vào các câu hỏi được đánh theo số (1). Đọc kỹ câu hỏi ở cột bên trái và trả lời bằng cách kích vào đáp án đúng ở cột bên phải (2). Có thể chọn câu hỏi bằng cách nhấn nút "Câu trước", "Câu tiếp" (3). Bấm vào nút KẾT THÚC (4) để hoàn thành bài thi.